top of page
רישום נישואים בפורטוגל

רוי מרון, עו"ד (רו"ח)

בתום תהליך ההתאזרחות של אדם נשוי, נדרש על פי חוק לרשום את הנישואין בפורטוגל, אך לא נקבעה לחובה זו זמן קצוב לביצוע או סנקציה לאי-ביצוע הרישום. מכאן נובע, שהחשיבות העיקרית של רישום נישואין שבוצעו בחו"ל היא למנוע מצב של פוליגמיה, ביגמיה או סתירה במעמד האישי של אדם בין פורטוגל למדינה אחרת. כך למשל, לא יעלה על הדעת כי אדם נשוי בישראל יגיע לפורטוגל ויינשא שוב בתור "רווק" משום שהרשויות לא מודעות לעצם נישואיו בישראל.

מערכת החוקים האזרחיים בפורטוגל מסדירה רישום נישואין שבוצעו במדינה שאינה פורטוגל. תהליך רישום נישואין הוא תהליך טכני בעיקרו ויש לו חשיבות מכרעת על מנת לבצע הליך התאזרחות עבור בן/בת זוג נשואים או ידועים בציבור, שכן תנאי מוקדם (או מקביל) להגשת בקשת אזרחות כאמור, הינה רישום הנישואין. כמו כן, לעיתים קרובות גם בעת רישום ילד/ה (אשר נולד/ה אחרי התאזרחות ההורה) או בקשת אזרחות לילד/ה קטין (אשר נולד/ה לפני התאזרחות ההורה) מועלית דרישה על-ידי הפקידים הפורטוגלים לבצע את הליך רישום הנישואין, במידה ובני הזוג נשואים.

במאמר זה אסקור בקצרה את המצב המשפטי הקיים בנושא רישום נישואין בפורטוגל ורישום כידוע בציבור לרבות תנאים, עלויות וזמנים מוערכים. 

רישום נישואין

היכן ניתן לבצע את ההליך? 

את ההליך ניתן לבצע באחת משלושת האפשרויות הבאות:

 1. פיזית ועצמאית בשגרירות פורטוגל במדינה בה אתם תושבים (נדרש לקבוע תור מראש, זמני המתנה ארוכים);

 2. פיזית ועצמאית בכל אחד מהמשרדי ה-IRN (Instituto dos Registos e do Notariado) בפורטוגל הייעודיים לרישומי נישואין (בתקופת הקורונה נדרש לקבוע תור מראש);

 3. באמצעות מיופה כוח.

 

המסמכים הנדרשים לביצוע ההליך

 1. תעודת רישום לידה פורטוגלית המופקת בגמר תהליך ההתאזרחות.

 2. יודגש כי ככל שהתהליך מתבצע באמצעות מיופה כח, לא נדרש להציג כרטיס אזרח או דרכון פורטוגלים.

 3. תעודת נישואין המוכרת באופן רשמי במדינה כלשהי, כאשר היא מקורית, חדשה, מאומתת באפוסטיל. בישראל, הנישואין הם רשמיים רק אם התקיימו על ידי הרבנות. אימות אפוסטיל בישראל יעשה על ידי משרד הדתות בישראל ולאחר מכן על ידי המדור לאימות מסמכים ציבוריים בישראל (משרד החוץ).

 4. יודגש כי לפי תקנה 51/2018 בפורטוגל – אם המסמך מונפק בשפות אנגלית, ספרדית או צרפתית אין צורך לתרגמו לפורטוגזית.

 5. מסמך מזהה אודות בן/בת הזוג:

  • אם שני בני הזוג פורטוגלים – נדרש לספק תעודת רישום לידה פורטוגלית גם של בן הזוג.

  • אם אחד מבני הזוג אינו פורטוגלי –

   • אם בחרתם לבצע את ההליך באמצעות מיופה כוח נדרש לספק תעודת לידה דו-לשונית של בן הזוג שאינו אזרח פורטוגלי (אשר הונפקה ב-6 חודשים האחרונים) מאומתת באפוסטיל, או לחלופין, העתק דרכון מאומת של בן הזוג (ניתן לבצע בשגרירות פורטוגל במדינה בה אתם תושבים או באמצעות נוטריון דובר וכותב פורטוגזית, כולל אשרור באפוסטיל).

   • אם בחרתם לבצע את ההליך פיזית ועצמאית, נדרש לספק גם תעודת לידה דו-לשונית של בן הזוג שאינו אזרח פורטוגלי (אשר הופקה ב-6 חודשים האחרונים) מאומתת באפוסטיל, ובנוסף, העתק דרכון מאומת של בן הזוג (ניתן לבצע בשגרירות פורטוגל במדינה בה אתם תושבים או באמצעות נוטריון דובר וכותב פורטוגזית, כולל אשרור באפוסטיל).

 6. קבלה על תשלום אגרה לממשלת פורטוגל על סך 120 יורו. נכון למועד כתיבת מאמר זה, התשלום מבוצע באמצעים פיזיים בלבד (מזומן) במקום בו מגישים את בקשת רישום הנישואין.

 7. טופס בקשה מלא, חתום ומאומת בפני הקונסוליה, או אם מוגש בפורטוגל בפני הקונסרבדור (הפקיד הפורטוגלי).

 

ידועים בציבור (Non Martial Partnership)

ככלל, אין מניעה של רישום מעמד ידועים בציבור בפורטוגל. עם זאת, יודגש כי התוצאה של הליך מסוג זה אינה יוצרת רישום נישואין, אלא מצב אזרחי של "ידועים בציבור" (união de facto). יש לשים לב כי מעמד ידועים בציבור דורש אישור והכרה מטעם בית משפט אזרחי פורטוגלי.

 

תנאי הסף להגשה בקשה מסוג רישום כידועים בציבור הם:

 1. שני בני הזוג הם מעל גיל 18;

 2. אינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה;

 3. היעדר עבר של אלימות במשפחה.

 

ההגדרה בפורטוגל לידועים בציבור מחייבת חיים זוגיים משותפים של מעל לשלוש שנים, תחת קורת גג אחת, וקיום משק בית משותף (בדומה לתנאים המשפטיים הנהוגים בישראל). ברמת הפרקטיקה, על מנת להיות מוכרים כידועים בציבור, נדרשים שני בני הזוג לחתום על תצהיר אשר יוגש לבית-משפט אזרחי פורטוגלי לאשרור, בו הם מצהירים כי הם חיים כידועים בציבור (על בסיס הקריטריונים שהובאו לעיל) מעל שלוש שנים ברציפות ולצרף אסמכתאות תומכות – כל זאת כתחליף לתעודת נישואין ובנוסף לכל המסמכים הפרסונליים שצוינו בפרק רישום הנישואין לעיל.

זוגות חד מיניים וזוגות אשר נישאו בחו"ל

ככלל, אין מניעה של רישום נישואים של זוגות חד מיניים. יחד עם זאת, קיים אתגר שראוי להזכירו בקצרה, אשר בא לידי ביטוי בשלב איסוף המסמכים והאסמכתאות. כאמור לעיל, נדרש לספק תעודת נישואין מקורית, חדשה מאומתת לפי הדין במדינה בה בוצעו הנישואין בפועל. דרישה זו עשויה לגרור קשיים בירוקרטיים עבור זוגות חד מיניים ישראלים וזוגות ישראלים שנישאו בחו"ל שכן הם אינם יכולים להינשא לבחיר ליבם בנישואים רשמיים בישראל, ונדרש מהם להשקיע משאבים ועלויות גבוהות בהשגת תעודת חדשה כאמור, ממדינה זרה.

ומה עם גירושין?

חשוב לציין, כי דיני הנישואין בישראל לאו דווקא עקביים עם דיני הנישואין בפורטוגל ולכן, למשל, מי שחתם על הסכם ממון עם בן/בת הזוג, או חושש מחלוקת רכושו בעת גירושין מומלץ כי יתייעץ עם מומחה לדין הפורטוגלי בטרם יבצע פעולה זו.

האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

bottom of page