top of page
שינוי שם בפורטוגל

זיו יוסף בן-דוד, עו"ד (רו"ח)

אז עכשיו לאחר שתהליך האזרחות הסתיים והחיים נמשכים כאזרחים פורטוגלים לצד אזרחויות נוספות, ישראלית ואחרות, יתכנו מספר אירועים בחיים שמבחינה חוקית צריכים לקבל ביטוי גם בפורטוגל – כך למשל אירוע של שינוי שם.

לאחר הלידה, ובעיקר לאחר הגעה לגיל בגרות (גיל 18), לאנשים יכולות להיות סיבות מגוונות לשנות את שמם. אנשים יכולים לשנות שם פרטי, שם משפחה או את שניהם יחד.

שינוי שם פרטי מתרחש, בדרך כלל, מבחירה אישית של אדם להיקרא בשם אחר. לעיתים אדם יכול לבחור להוסיף לעצמו שם פרטי נוסף כשם שני או כשם כינוי.

לעומת זאת, האירוע הנפוץ ביותר בישראל ובפורטוגל בגינו אדם משנה את שם משפחתו הוא עקב נישואים לבחיר/ת הלב.

 

מקרים נפוצים נוספים של שינוי שם משפחה הם שינוי מבחירה ושינוי עקב גירושין (חזרה לשם הנעורים או בחירה בשם משפחה חדש). לעיתים קרובות, כאשר שינוי שם המשפחה מתבצע מבחירה, שם המשפחה הנבחר הוא שם המשפחה של האם בנעוריה או של אחד הסבים והסבתות.

בישראל תהליך רשמי של שינוי שם מתבצע ברשות האוכלוסין וההגירה (בכפוף למשרד הפנים) באופן מאוד ליברלי ביחס לעולם, כאשר לאדם נתון חופש כמעט מוחלט לשנות את שמו הפרטי ושם משפחתו, אחת לתקופה של 7 שנים, כמעט ללא הגבלות על בחירתו.

לעומת זאת, אמנם בפורטוגל הזכות לשנות שם היא זכות חוקתית הקבועה בחוקת המדינה, אך ניתן לומר כי באופן עקרוני לא ניתן לשנות שם פרטי או שם משפחה ללא צידוק מוכח לאחת מן העילות המנויות בחוק. שמו שם אדם הוא יסוד עמוק ובסיסי של זהותו ואישיותו. מטבע הדברים, הדין הפורטוגלי קובע כי לא ניתן לשנות שם, למעט אם מדובר בעילות המנויות בחוק (רשימה סגורה) – כלומר, באופן כללי בפורטוגל לא ניתן לשנות שם מבחירה.

המקרים שבהם קובע החוק הפורטוגלי כי ניתן לשנות שם, הם ספורים. נמנה אותם כעת:

שינוי שם משפחה עקב נישואים – ניתן לאמץ את שם המשפחה של בן/בת הזוג, כהחלפה של שם המשפחה הקיימת או כתוספת, הן אם מדובר בזוג הטרוסקסואלי (משני המינים) או בזוג הומוסקסואלי (ממין אחד). ניתן לאמץ עד שני שמות משפחה בלבד, כך למשל אם אדם נושא שני שמות משפחה (לדוגמה של אביו ושל אמו) הוא איננו רשאי לאמץ גם את שם המשפחה של בן/בת זוגו עקב נישואים;

 

שינוי משפחה עקב גירושים – אם אדם שינה את שמו עקב נישואים ולאחר מכן הוא מתגרש, ניתן לשמור על שם המשפחה שהתקבל אגב הנישואים, בתנאי שבן/בת הזוג הגרוש/ה מסכימים לכך או שצו בית-משפט אזרחי פורטוגלי לענייני משפחה הורה לעשות כן (בדרך כלל כדי לשמור על קשר ישיר בין ההורה הגרוש לבין ילדיו);

מוות של בן זוג נשוי / בת זוג נשואה – כאשר אדם מתאלמן מבן/בת זוג, ניתן לאמץ את שם המשפחה של בן/בת הזוג המנוח/ה, או לשמור על שם המשפחה המשותף;

 

שינוי שם פרטי/משפחה עקב אימוץ או גילוי אבהות – ניתן לאמץ את שם המשפחה של ההורים המאמצים או ההורים הביולוגיים;

 

שינוי שם עקב שינוי מין – החוק הפורטוגלי מאפשר פרוצדורה לבחירת שם של אדם מעל גיל 16 עקב שינוי מינו באופן מלא (לאחר ניתוח מלא לשינוי מין). אנשים המצויים בתהליך לשינוי מין (טרנסקסואלים) לא רשאים להחליף את שמם עד לסיום מלא של שינוי המין לאחר ניתוח;

 

שינוי שם עקב הרשעה פלילית חמורה – במקרים בהם אחד ההורים של אדם מורשע בעבירה פלילית חמורה מסוג פשע, החוק הפורטוגלי מאפשר לצאצאיו של ההורה המורשע לשנות את שם משפחתם ולבחור בשם המשפחה של הסבים/הסבתות כהחלפה של שם משפחתו;

 

שינוי במקרים בהן קיימות סיבות מיוחדות – במקרים בהם אדם סבור כי נדרש לשנות את שמו הפרטי או שם משפחתו מסיבות מיוחדות, הוא נדרש לפרט מכתב מנומק ובתוספת הוכחות, ככל שישנן, ולהגיש את אותו מכתב יחד עם בקשתו לשינוי שם. לפקיד המטפל בבקשה לשינוי שם תהיה הסמכות לקבל או לדחות את הבקשה (החלטה שכפופה לביקורת שיפוטית).

לאור כל האמור לעיל, כל אדם הנמצא בתהליך לקבלת אזרחות פורטוגלית ודרכון פורטוגלי נדרש לשקול היטב באיזה שם הוא מעוניין להיקלט כאזרח פורטוגל – האם בשמו הנוכחי או בשם אחר. ככל שאדם מעוניין להיקלט בפורטוגל בשם אחר, נדרש לבצע את שינוי השם בטרם הסתיים תהליך האזרחות והנפקת תעודת רישום הלידה הפורטוגלית.

כמו כן, אדם שקיבל את אזרחותו הפורטוגלית ומעוניין לשנות את שמו, צריך לשקול גם את התהליך לשינוי השם בפורטוגל והמגבלות המוטלות שם על שינוי השם בטרם הוא מבצע את שינוי השם במדינת אזרחותו האחרת (למשל בישראל), וזאת על מנת להימנע ממצב של "כפל זהות" בין פורטוגל למדינה האחרת – אותו אדם עלול לשאת שני שמות שונים בשתי האזרחויות שברשותו – ומכאן עלולים להיגרם נזקים בלתי-הפיכים.

האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

bottom of page