top of page

מדריכים

המדריך המלא - אזרחות פורטוגלית לצאצאי המגורשים מספרד ופורטוגל

המדריך להנפקת תעודת רישום לידה דיגיטלית אונליין

המדריך להנפקת כרטיס אזרח ודרכון  בליסבון בתוך יומיים בלבד - לבעלי תור

המדריך להזמנת תור להנפקת תעודות בשגרירות פורטוגל בתל-אביב

                חקיקה ועזרים

פרטי קשר של כל הקונסרבטוריות

טופס הצהרת תושבות

טופס בקשת אזרחות צאצאי מגורשים

עץ משפחה הקהילה היהודית בפורטו

טופס הקהילה היהודית בפורטו (הטופס הכחול)

המדריך להזמנת תעודת יושר ממשטרת ישראל לחו"ל / לשגרירות פורטוגל

טופס הקהילה היהודית בליסבון 

המדריך להזמנת תור להנפקת כרטיס אזרח ודרכון בליסבון 

תיקון 30-A משנת 2015 לחוק האזרחות הפורטוגלי לצאצאי היהודים המגורשים (באנגלית)

תקנה 51/2018 בנושא אי תרגום מסמכים שהונפקו באנגלית, ספרדית או צרפתית (באנגלית)

חוק 2/2018 בנושא "איחוד משפחות" - פטור לבן/בת זוג מהוכחת קשר אפקטיבי עכשווי לפורטוגל אם יש צאצא פורטוגלי משותף

חוק 2/2020 - פטור מהוכחת קשר אפקטיבי עכשווי לפורטוגל לבן/בת זוג נשואים מעל 6 שנים באופן רשמי

חוק 37/81 - חוק האזרחות הפורטוגלי במלואו, כולל צאצאי המגורשים, בן/בת זוג וילדים

תקנות 237A/2006 - תקנות האזרחות הפורטוגלית המלאות

bottom of page